Cho thuê cẩu mini 4,9 tấn CAT 307B

Cho thuê cẩu mini 4,9 tấn CAT 307B

Hãng:

Model: CAT 307B

Năm: 1996

Xuất xứ: UC

Thông tin khách hàng