Cho thuê xe lu dat tay BOMAG 650 Kg

Cho thuê xe lu dat tay BOMAG 650 Kg

Hãng: BOMAG

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng