Cho thuê xe lu dắt tay SAKAI 800 kg

Cho thuê xe lu dắt tay SAKAI 800 kg

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng