Cho thuê máy phát điện Used Daihatsu 6DSKb-22 750kVA/60Hz

Thông tin khách hàng