Cho thuê cẩu chân nhện TC304

Cho thuê cẩu chân nhện TC304

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng